ID ตัวละคร:
โปรดกรอกIDตัวละคร
ชื่อตัวละคร:
เซิร์ฟเวอร์:

วิธีค้นหาไอดีตัวละคร

เช่น:เติม50฿ครั้งแรก ได้รับทั้งหมด200เพชร เติมครั้งต่อไปรับ110เพชร

THB50

100เพชร+แถม10เพชร

(ครั้งแรกแถม100เพชร)

THB100

200เพชร+แถม20เพชร

(ครั้งแรกแถม200เพชร)

THB300

600เพชร+แถม60เพชร

(ครั้งแรกแถม600เพชร)

THB500

1000เพชร+แถม150เพชร

(ครั้งแรกแถม1000เพชร)

THB1000

2000เพชร+แถม300เพชร

(ครั้งแรกแถม2000เพชร)

THB3500

7000เพชร+แถม1400เพชร

(ครั้งแรกแถม7000เพชร)

THB5000

10000เพชร+แถม2000เพชร

(ครั้งแรกแถม10000เพชร)

THB90

180เพชร+แถม18เพชร

(ครั้งแรกแถม180เพชร)

THB150

300เพชร+แถม30เพชร

(ครั้งแรกแถม300เพชร)

THB2000

4000เพชร+แถม600เพชร

(ครั้งแรกแถม4000เพชร)

โปรดเลือกรายการเติมเงิน
เลือกช่องทาง:
โปรดเลือกช่องทาง